Năm 2017, với nhiều thủ tục đất đai được rút ngắn đi

Cụ thể, giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày đối với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

Nghị định 01/2017/NĐ-CP về bổ sung, sửa đổi một số nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017. Theo đó, so với hiện nay, nhiều sẽ rút ngắn thời gian giải quyết.

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 15 ngày.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện nhiều thủ tục về đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng sẽ được rút ngắn.

Cụ thể, giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày đối với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; hợp thửa đất, tách thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

Mặt khác, giảm từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày đối với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng, số hiệu, diện tích, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, chồng, vợ, nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, đối với thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… cũng giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *