Yêu cầu cần thiết trong phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Trước khi thông tư 31 được ban hành, hầu như chưa có một quy định chính thức nào về . Thực tế cho thấy, cách phân loại


Thông tư 31/2016/TT-BXD về việc phân hạng nhà và công nhận hạng nhà chung cư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Theo đó, việc phân hạng và công nhận hạng được thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

Một là, có đề nghị của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc Ban quản trị nhà chung cư hoặc sự thống nhất bằng văn bản của 50% tổng chủ sở hữu nhà chung cư.

Hai là, nhà chung cư được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt; đúng theo Giấy phép xây dựng được cấp.

Ba là, nhà chung cư hoàn thành việc đầu tư xây dựng đúng với quy định pháp luật về nhà ở, xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Bốn là, nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng và tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng không vi phạm quy định về pháp luật.

Năm là, nhà chung cư không thuộc diện bị phá dỡ cũng như không thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

những yêu cầu trong phân hạng nhà chung cư
Các chung cư như Thăng Long Victoria sẽ được gắn mác giá rẻ từ ngày 15/02/2017.

Được biết, những tiêu chí phân hạng nhà chung cư được xác định trên cơ sở 4 nhóm tiêu chí, cụ thể: Nhóm tiêu chí về quy hoạch – kiến trúc; nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội; nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật; nhóm tiêu chí về chất lượng, vận hành, quản lý.

Các tòa nhà chung cư sẽ được phân hạng vào 3 nhóm như sau:

Hạng A: Đó là các chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư trên, mặt khác phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Hạng B: Nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư trên và phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Hạng C: Nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư trên, tuy nhiên không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và hạng B theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của thông tư.

Trước khi thông tư 31 được ban hành, hầu như chưa có một quy định chính thức nào về phân hạng nhà chung cư. Thực tế cho thấy, cách phân loại chủ yếu qua mức giá bán, do đó dẫn đến tình trạng nhập nhèm về chất lượng của rất nhiều chung cư.

Danh sách các tiêu chí hướng dẫn theo Phụ lục 01, 02 đính kèm Thông tư 31.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *