Thắc mắc: Có chia thừa kế nhà thờ cúng hay không?

Nếu người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng, khí đó phần di sản này không được chia thừa kế, được giao cho một người


Hỏi: Cô tôi lập di chúc để lại phần nhà phía trước làm nơi thờ cúng, phía sau để cho con gái và cháu ngoại ở. Tuy nhiên, các con của cô không hài lòng với di chúc này.

Cô tôi sợ sau khi cô ấy mất thì các con tranh chấp chia thừa kế nhà. Cô ấy muốn biết là nhà để thờ cúng thì có bị đem ra chia thừa kế hay không?

Hằng Nga (lphangnga@gmail.com)


Người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng.
Trả lời:

Điều 648 Bộ luật Dân sự có quy định, người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng.

Theo quy định tại Điều 670, trường hợp di sản dùng vào việc thờ cúng như sau:

– Nếu người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng, khí đó phần di sản này không được chia thừa kế, được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; trường hợp người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế, lúc này những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

– Nếu người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng, những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

– Nếu tất cả người thừa kế theo di chúc đều đã chết, khi đó phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

– Nếu toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Căn cứ vào quy định nêu trên, phần di sản dùng vào việc thờ cúng không được chia thừa kế, ngoại trừ trường hợp phải thanh toán nghĩa vụ tài sản của người mất. Để hiểu rõ thêm, bạn có thể tham khảo quy định nêu trên.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *